Buckfastdrottningar

Vi säljer äggläggande F1-drottningar efter utvalt avelsmaterial. Modern är alltid testad enligt handboken under 12 månader och har högsta betyg. Avkomman blir bin med hög städiver/utrensningsförmåga, fromma och mycket produktiva bin med väldigt låg svärmvilja. Råd för lyckad tillsättning erhålles vid beställning. Vi säljer även stationsparade drottningar, inseminerade drottningar, färdigtestat avelsmaterial mm. (Se prislista)

Alla våra drottningar säljes med Garanti. Mer info mailas vid intresse.

BILD: Test av utrensningsförmåga, 24 timmar - 100% av frysdödat yngel utrensat.